Planowany nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Planowy kolejny nabór na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

  • ogłoszenie konkursu 20 października 2016 r.
  • rozpoczęcie naboru wniosków 21 listopada 2016 r.
  • zakończenie naboru wniosków 20 listopada 2017 r

W ramach Działania 3.1 Poddziałania 3.1.5 (4 Stock )dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):
• na rynek NewConnect 100 000,00 zł;
• na rynek GPW 800 000,00 zł;
• na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;
• na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)