Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego-4 Stock

Poddziałanie 3.1.5 POIR Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego-4 Stock
Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wsparcie będzie można uzyskać na przygotowanie dokumentacji, która jest niezbędna przy próbie otrzymania zewnętrznego finansowania (które posłuży na zwiększanie innowacyjności).
Pierwszy konkurs ma zostać ogłoszony w grudniu 2015 r.,a nabór wniosków rozpocznie się w styczniu 2016 i skończy w marcu 2016. Budżet przeznaczony na to poddziałanie  wyniesie około 10 mln złotych. Instytucją zarządzającą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój
źródło : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucja Wdrażająca dla Działania